تماس با ما

شماره تماس: 03134143114 

 

پست الکترونیک: eswhc@whc.ir

 

ایمیل رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات: mbahari1762@yahoo.com

 

آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجتمع اداری(امیرکبیر)، روبه روی شرکت گاز، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان

 


CAPTCHA Image