اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجه الاسلام و المسلمین غلامرضا بهرامی

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان اصفهان

gabahramigmail.com
03134143101

سردبیر

حجه الاسلام و المسلمین دکتر مسعود راعی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

masoudraeiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حجه الاسلام و المسلمین دکتر جعفر شانظری

دانشیار دانشگاه اصفهان

jshanazariyahoo.com

دکتر نفیسه فقیهی مقدس

استادیار دانشگاه اصفهان

n.faghihiahl.ui.ac.ir

دکتر مریم سعیدیان جزی

دانشیار دانشگاه اصفهان

msaeedyanltr.ui.ac.ir

دکتر عصمت همتی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

hemmaty.egmail.com

دکتر ناهید طیبی

استادیار جامعه الزهرا

tayyebi110yahoo.com

دکتر زهرا توکلی

استادیار جامعه المصطفی

daneshgah56gmail.com

دکتر نصرااله شاملی

استاد تمام دانشگاه اصفهان

shamelifgn.ui.ac.ir

دکتر زهرا آبیار

پژوهشگر، مدرس حوزه و دانشگاه

abyar.z114gmail.com

دکتر مسعوده فاضل یگانه

استادیار دانشگاه معارف قرآن و عترت

mfyeganegmail.com

مدیر وب سایت

مهندس محمد رضا خانی امین

کامپیوتر کارشناس فناوری اطلاعات مدیریت حوزه علمیه خواهران

k9133177756gmail.com
09133177756

مدیر اجرایی

دکتر زهرا آبیار

دین پژوهی پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

abyar.z114gmail.com
385331192