نقش آموزش در ارتقای توانمندی زنان در برابر خشونت خانگی با تأکید بر آموزه‌های قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه مذاهب اسلامی، گروه فقه خانواده، موسسه آموزش عالی بانو مجتهده امین، سطح 4

2 دکترای تخصصی

چکیده

خشونت در خانواده با توجه به پیامدهایی همچون تأثیرات منفی بر کودکان و سلب امنیت و آرامش اعضای خانواده بحث مهمی است؛ این رفتار ناشی از عوامل مختلف فردی و شخصیتی، ارتباطی و تعاملی، اجتماعی، اقتصادی و نیز خالی بودن از معنویت است. اشکال خشونت نیز شامل خشونت‌های روانی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و جنسی می‌شود. در قرآن کریم به انواع خشونت ها در خانواده اشاره کرده و راهکارهایی را برای از بین بردن آن بیان فرموده است. این مقاله برای پاسخ به پرسش چگونگی نقش آموزش و باسوادی زنان در پیشگیری، کنترل یا درمان خشونت خانگی با تأکید بر نگاه قرآن کریم به این مسأله به رشته تحریر درآمده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت فقدان آگاهی و ضعف مهارتی از مهم‌ترین موانع حل مشکل خشونت در خانواده است و سواد و تحصیلات زنان به‌عنوان عضو اثرگذار در خانواده و اجتماع در ارتقای کیفیت زندگی خانوادگی اثرات مثبت دارد و این آموزش توسط خانواده و افراد خبره و تحصیل‌کرده در این زمینه در قالب کارگاه‌های آموزشی قبل، هنگام و بعد از ازدواج به شکل آموزش‌های مهارتی، دینی، اخلاقی، اصول روابط مناسب، شناخت علل و موقعیت‌های خشم و مواردی مانند آن می‌تواند صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of women's education and literacy in reducing domestic violence with a Quranic approach

نویسندگان [English]

  • Zeynab Gilani 1
  • masoud raei 2
2 phd
چکیده [English]

Domestic violence is an important issue due to its consequences such as negative effects on children and deprivation of security and peace of family members. This behavior is due to various personal and personality factors, communication and interaction, social, economic and also being devoid of spirituality. Types of violence also include psychological, social, economic, physical, and sexual violence. In the Holy Quran, she mentions all kinds of domestic violence and states ways to eliminate it. This article has been written to answer the question of the role of education and literacy of women in the prevention, control or treatment of domestic violence with emphasis on the view of the Holy Quran on this issue. In response to this question, it should be said that lack of awareness and lack of skills are the most important obstacles to solving the problem of domestic violence and women's literacy and education as an influential member in the family and community have positive effects on improving the quality of family life and This training is provided by family and experts and educated in this field.
In the form of training workshops before, during and after marriage in the form of skills training, religious, moral, principles of proper relationships, recognizing the causes and situations of anger and the like can be done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • domestic violence
  • women's literacy
  • violence control
  • violence treatment