نقش آموزش در ارتقای توانمندی زنان در برابر خشونت خانگی با تأکید بر آموزه‌های قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه مذاهب اسلامی، گروه فقه خانواده، موسسه آموزش عالی بانو مجتهده امین، سطح 4

2 دکترای تخصصی

چکیده

خشونت در خانواده با توجه به پیامدهایی همچون تأثیرات منفی بر کودکان و سلب امنیت و آرامش اعضای خانواده بحث مهمی است؛ این رفتار ناشی از عوامل مختلف فردی و شخصیتی، ارتباطی و تعاملی، اجتماعی، اقتصادی و نیز خالی بودن از معنویت است. اشکال خشونت نیز شامل خشونت‌های روانی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و جنسی می‌شود. در قرآن کریم به انواع خشونت ها در خانواده اشاره کرده و راهکارهایی را برای از بین بردن آن بیان فرموده است. این مقاله برای پاسخ به پرسش چگونگی نقش آموزش و باسوادی زنان در پیشگیری، کنترل یا درمان خشونت خانگی با تأکید بر نگاه قرآن کریم به این مسأله به رشته تحریر درآمده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت فقدان آگاهی و ضعف مهارتی از مهم‌ترین موانع حل مشکل خشونت در خانواده است و سواد و تحصیلات زنان به‌عنوان عضو اثرگذار در خانواده و اجتماع در ارتقای کیفیت زندگی خانوادگی اثرات مثبت دارد و این آموزش توسط خانواده و افراد خبره و تحصیل‌کرده در این زمینه در قالب کارگاه‌های آموزشی قبل، هنگام و بعد از ازدواج به شکل آموزش‌های مهارتی، دینی، اخلاقی، اصول روابط مناسب، شناخت علل و موقعیت‌های خشم و مواردی مانند آن می‌تواند صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها