تحلیل و بررسی مبانی فقهی روش‌های تربیت جنسی فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون پژوهش-مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان

2 طلبه سطح سه گرایش اخلاق و تربیت اسلامی

3 عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

تربیت جنسی یکی از مباحث مهم در حوزه‌ی تربیت بوده که در چگونگی شکل‌گیری‌ شخصیت فرزندان نقش مهمی دارد، لذا باید در ‌زمان مشخص و البته متناسب با مقتضیات سنی فرزندان و مبتنی بر شناخت نیاز‌ها و قابلیت‌های آنان انجام پذیرد. از سویی ابعاد گوناگون تربیت برای همه دوره‌های زندگی انسان، در متون غنی دین اسلام تجلی کرده و در دسترس قرار دارد. به‌ گونه ای‌که اجرای آن‌ها آسان، کاربردی و متناسب با وضعیت زندگی افراد بوده و می‌توان به آن‌ها در قالب روش‌های تربیتی اشاره نمود. بر این مبنا در این مقاله که با روش تحلیل محتوا صورت گرفته است، مشخص شد: روش‌های تربیت جنسی در دو قالب روش‌های ایجادی و اصلاحی و باهدف هدایت صحیح غرایز جنسی، در متون فقهی- تربیتی منعکس‌شده است. جلوگیری از انجام عمل جنسی در برابر فرزندان، آموزش آداب اجازه گرفتن برای ورود به اتاق والدین، جلوگیری از دیدن اندام جنسی، جدا نمودن بستر کودکان، و خودداری از بوسیدن و در آغوش گرفتن کودک توسط نامحرم جزو روش‌های اصلاحی، و آموزش احکام روابط جنسی، آگاهی دادن به فرزند نسبت به تغییرات جسمی در دوران بلوغ، نوازش و بوسیدن با شرایط خاص و فراهم آوردن شرایط ازدواج، ازجمله روش‌های ایجادیِ یادشده در آموزه‌های فقهی اسلام می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 2
بهمن 1400
صفحه 52-77
  • تاریخ دریافت: 28 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 فروردین 1401