امکان سنجی فقهی تأثیر تحدید استمتاع متعه باکره در سقوط اذن ولیّ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار رشته فقه خانواده مدرسه عالی تخصصی فاطمه الزهرا( سلام الله علیها) سمنان

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

در بیشتر مباحث فقهی، ولایت ولیّ در ازدواج دختر باکره رشیده، بدون تفکیک بین عقد دائم و موقت مطرح شده است. با مراجعه به روایات، که دلیل اصلی اختلاف ‌نظر فقها است، روشن می‌شود که این روایات بر پنج دسته‌اند و از مجموع آنها فهمیده می‌شود که بهترین قول، همان قول تشریک است. یعنی ولایت برای پدر است، اما باید با رضایت دختر، او را به ازدواج درآورد؛ یعنی هیچ یک در انعقاد عقد، استقلال ندارند، بلکه عقد متوقف بر اذن هر دو است. سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا تحدید استمتاع متعه باکره، در سقوط اذن ولی تأثیری خواهد داشت؟ برخی معتقدند که اگر ازدواج موقت، به قصد نزدیکی و ازاله بکارت نباشد، اذن ولیّ در آن معتبر نیست و دختر رشیده، می‌تواند مستقلاً به چنین ازدواجی اقدام کند و اذن ولی به شرط تحدید استمتاع، ساقط خواهد شد. در ابتدای امر، ممکن است این نظریه، صحیح به نظر برسد؛ لذا با توجه به گسترش ازدواج موقت در جامعه و اهمیت پرداختن به این مسأله، نوشتار حاضر با روش تحلیلی –توصیفی به امکان سنجی آن پرداخت و با بررسی دلایل و مستندات به این نتیجه دست یافت که قائلین به این نظریه، به روایاتی تمسک جسته اند که یا از لحاظ سندی ضعیف هستند و یا از لحاظ دلالی، دلالتشان ناتمام است؛ بنابراین این نظریه صحیح نیست و اذن ولی در این فرض نیز ساقط نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها