امکان سنجی فقهی تأثیر تحدید استمتاع متعه باکره در سقوط اذن ولیّ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار رشته فقه خانواده مدرسه عالی تخصصی فاطمه الزهرا( سلام الله علیها) سمنان

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

در بیشتر مباحث فقهی، ولایت ولیّ در ازدواج دختر باکره رشیده، بدون تفکیک بین عقد دائم و موقت مطرح شده است. با مراجعه به روایات، که دلیل اصلی اختلاف ‌نظر فقها است، روشن می‌شود که این روایات بر پنج دسته‌اند و از مجموع آنها فهمیده می‌شود که بهترین قول، همان قول تشریک است. یعنی ولایت برای پدر است، اما باید با رضایت دختر، او را به ازدواج درآورد؛ یعنی هیچ یک در انعقاد عقد، استقلال ندارند، بلکه عقد متوقف بر اذن هر دو است. سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا تحدید استمتاع متعه باکره، در سقوط اذن ولی تأثیری خواهد داشت؟ برخی معتقدند که اگر ازدواج موقت، به قصد نزدیکی و ازاله بکارت نباشد، اذن ولیّ در آن معتبر نیست و دختر رشیده، می‌تواند مستقلاً به چنین ازدواجی اقدام کند و اذن ولی به شرط تحدید استمتاع، ساقط خواهد شد. در ابتدای امر، ممکن است این نظریه، صحیح به نظر برسد؛ لذا با توجه به گسترش ازدواج موقت در جامعه و اهمیت پرداختن به این مسأله، نوشتار حاضر با روش تحلیلی –توصیفی به امکان سنجی آن پرداخت و با بررسی دلایل و مستندات به این نتیجه دست یافت که قائلین به این نظریه، به روایاتی تمسک جسته اند که یا از لحاظ سندی ضعیف هستند و یا از لحاظ دلالی، دلالتشان ناتمام است؛ بنابراین این نظریه صحیح نیست و اذن ولی در این فرض نیز ساقط نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Feasibility of the Effect of Limiting the Scope of Enjoyment of a Virgin in Temporary Marriage in the Removal of the Guardian's Permission

نویسندگان [English]

  • amene nowbakht 1
  • maryam aqaiebejestani 2
1 4th level student of family jurisprudence at Fatima Al-Zahra specialized high school (peace be upon her) in Semnan(feminine) Search f
2 Associate Professor of Islamic Azad University, Semnan branch
چکیده [English]

Abstract
In most jurisprudential debates, the permission of the guardian for the marriage of a virgin mature girl has been raised without distinguishing between permanent and temporary marriage. By referring to the hadiths, which is the main reason for the disagreement of the jurists, it becomes clear that these hadiths are divided into five categories, and from their totality, it can be understood that the best verdict is the belief in dual permission. That is, the father has the authority to permit, but he must marry her with the consent of the daughter; It means that none of them have independence in concluding the marriage contract, but the contract is based on the permission of both. The question that is raised in this context is whether limiting the enjoyment scope of a virgin girl will have an effect on the removal of the permission of the guardian. Some believe that if the temporary marriage is not for the purpose of sexual intercourse and removing virginity, the guardian's permission is not valid and the daughter can independently enter into such a marriage, and the guardian's permission will be revoked on the condition of limiting enjoyment. At first, this theory may seem correct; Therefore, considering the popularity of temporary marriage in society and the importance of dealing with this issue, this article analyzed its feasibility with the descriptive-analytical method and by examining the reasons and documents, it came to the conclusion that those who believe in this theory have relied on traditions which are either weak in terms of documentation or incomplete in terms of signification; Therefore, this theory is not correct and the permission will not be removed in this assumption either.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: temporary marriage
  • marriage
  • family rights
  • parental permission
  • virginity