بررسی فقهی وحقوقی حبس زوج ناشی ازبدهی های مالی به زوجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) خوراسگان

2 استاد یار دانشگاه باقر العلوم( علیه السلام)

چکیده

از نظر اسلام و به تبع آن در قوانین موضوعۀ کشوری، تضمین حقوقی معیشت موجب حفظ وسلامت معاشرت درخانواده می باشد. یکی ازنتایج روابط زندگی مشترک زوجین که نه تنها درقرون گذشته بلکه درسالهای اخیر مورد توجه ،حقوقدانان وسایر علمای علوم انسانی قرارگرفته است ،مسئله نفقه ومهریه می باشد ،که از دسته حقوق مالی زن است.دیون مالی زوج به زوجه درفقه وحقوق احکام متعددی دارد که درفقه پاره ای ازآنها مورد بحث واختلاف نظر فقیهان است. پرداخت بدهی درصورت تمکن مالی واجب است وزندانی نمودن بدهکاران مهریه درصورت عدم اثبات تمکن هیچ گونه مستندشرعی ندارد.
بی توجهی به مسائل فقهی وحقوقی مهریه ونفقه دراثرمطالبه ی این دوکه منجربه حبس زوج می‌شود وفقدان فرهنگ سازی واطلاع رسانی صحیح موجب گشته تعدادزیادی از طلبکاران مهریه،زوج معسرخودراباوجود علم به اعسار آنان تحت فشار قراردهند وگاهی به حبس متوسل شده اند. آنچه مطرح است ضرورت بررسی مستندات فقهی وحقوقی احکام مدیون(زوج)درمراحل مختلف آن،تحلیلی برخودحبس ونقدی بررویه‌های جاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential and Legal Study of Husband's Imprisonment Due to Financial Debts to His Wife

نویسندگان [English]

  • somayeh Amirhosseini 1
  • abdorasol ahmadian 2
1 Student of level 4 of Fatemeh Al-Zahra Institute of Higher Education, Khwarasgan
2 Head of the Theology and Family Research Institute of the Institute of Islamic Sciences and Culture
چکیده [English]

Abstract
From the point of view of Islam and, accordingly, in the laws of the country, the legal guarantee of livelihood ensures the preservation and safety of social relations in the family. One of the results of the joint life of couples, which has been the focus of lawyers and other scholars of humanities not only in the past centuries but also in recent years, is the issue of alimony and dowry, which is a category of women's financial rights. The financial debt of a husband to his wife has several rulings in jurisprudence and law. In jurisprudence, some of them are discussed and jurists have different opinions about them. Debt payment is obligatory in the case of financial capability of the husband and imprisoning him for not paying the dowry in case of failure to prove his incapability does not have any legal base.
Ignoring the jurisprudential and legal issues of dowry and alimony in case of the wife's demand leads to the imprisonment of the husband, and the lack of education and correct information has caused many wives demanding dowry to put pressure on the indigent spouses even though they know about their poverty, and sometimes they have resorted to imprisonment. What is being discussed is the need to review the jurisprudential and legal proofs of the court rulings for the debtors (husbands) in its different stages, an analysis of the imprisonment, and a critique of the current procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: jurisprudential foundations
  • legal foundations
  • husband's imprisonment
  • financial debt
  • wife