بررسی فقهی وحقوقی حبس زوج ناشی ازبدهی های مالی به زوجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) خوراسگان

2 استاد یار دانشگاه باقر العلوم( علیه السلام)

چکیده

از نظر اسلام و به تبع آن در قوانین موضوعۀ کشوری، تضمین حقوقی معیشت موجب حفظ وسلامت معاشرت درخانواده می باشد. یکی ازنتایج روابط زندگی مشترک زوجین که نه تنها درقرون گذشته بلکه درسالهای اخیر مورد توجه ،حقوقدانان وسایر علمای علوم انسانی قرارگرفته است ،مسئله نفقه ومهریه می باشد ،که از دسته حقوق مالی زن است.دیون مالی زوج به زوجه درفقه وحقوق احکام متعددی دارد که درفقه پاره ای ازآنها مورد بحث واختلاف نظر فقیهان است. پرداخت بدهی درصورت تمکن مالی واجب است وزندانی نمودن بدهکاران مهریه درصورت عدم اثبات تمکن هیچ گونه مستندشرعی ندارد.
بی توجهی به مسائل فقهی وحقوقی مهریه ونفقه دراثرمطالبه ی این دوکه منجربه حبس زوج می‌شود وفقدان فرهنگ سازی واطلاع رسانی صحیح موجب گشته تعدادزیادی از طلبکاران مهریه،زوج معسرخودراباوجود علم به اعسار آنان تحت فشار قراردهند وگاهی به حبس متوسل شده اند. آنچه مطرح است ضرورت بررسی مستندات فقهی وحقوقی احکام مدیون(زوج)درمراحل مختلف آن،تحلیلی برخودحبس ونقدی بررویه‌های جاری است.

کلیدواژه‌ها