گونه‌شناسی عسر و حرج در باب سقط ‌جنین و راهکارهای حمایتی از مادران باردار دارای عسروحرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید محلاتی قم

2 طلبه سطح چهار رشتة تفسیر تطبیقی موسسه آموزش عالی امام حسین (علیه‌السلام) یزد

چکیده

پدیدة سقط‌جنین و مجوزهای آن در شرایط متعددی که بر جنین و مادر عارض می‌شود، همواره از مسائل چالش‌برانگیز در جوامع ارزشی و اسلامی است. پژوهش حاضر، با استناد به قاعدۀ نفی عسروحرج به عنوان یکی از قواعد ثانویۀ فقهی، درصدد تبیین مصادیقی از عسر وحرج است که مجوز سقط‌جنین شرعی و قانونی را فراهم می‌کند. مقاله به روش توصیفی-‌تحلیلی نگاشته شده است و منابع آن شامل علوم فقهی، پزشکی و حوزۀ سلامت است. نتایج پژوهش آن است که در صورت به ‌خطر افتادن جان مادر یا نقص جدی جنین که موجب عسروحرج شخصی، فعلی یا استقبالی شود، قبل از دمیدن روح در کالبد جنین، سقط بلامانع است؛ ولی بعد از ولوج روح، در صورت خطر قطعی مرگ برای مادر، جایز و در غیر آن صورت، سقط جایز نیست. مقاله با رویکرد «جلب رأفت و حمایت» از بانوان بارداری است که به‌دلایل گوناگون، دچار مصائبی در دوران بارداری خود هستند، اما مجوز سقط‌جنین ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Distress and Constriction about Abortion and Support Strategies for Pregnant Mothers with Distress

نویسندگان [English]

 • hasan Eslampur 1
 • Maryam sadat Ghebleh 2
1 Assistant Professor, Shahid Mahallati University of Qom
2 Comparative interpretation.Imam Hussein Seminary (PBUH)
چکیده [English]

Abstract
The phenomenon of abortion and its licenses in various conditions that affect the fetus and the mother are always challenging issues in Islamic societies. The current study, referring to the principle of Negation of Distress and Constriction as one of the secondary rules of jurisprudence, seeks to explain the examples of distress and constriction that provide permission for legal abortion. The article is written in a descriptive-analytical way and its sources include jurisprudence, medicine and health. The results of the research are that if the mother's life is in danger or the fetus has a serious defect that causes personal, current or perceived hardship, before the soul is attached into the fetus's body, abortion is permitted; But after the attachment of the soul, if there is a definite risk of death for the mother, it is permissible, and otherwise, abortion is not permissible. The article is based on the approach of "attracting sympathy and support" to pregnant women who, for various reasons, have difficulties during their pregnancy, but do not have permission to have an abortion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Distress and Constriction
 • fetus
 • abortion
 • combined solution
 • Protection
دوره 2، شماره 3
مرداد 1401
صفحه 110-137
 • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1401
 • تاریخ انتشار: 01 مرداد 1401