اهداف و چشم انداز

تولید دانش، بومی سازی علم، به روز رسانی آورده‌های بشری و در نهایت تعالی بخشی علوم انسانی به منظور تحقق اهداف مد نظر در پرتو آموزه‌های دینی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که تنها در پرتو تحقیقات ژرف و عمیق و استفاده از ابزارها و روش‌های کارآمد و به روز به ثمر می‌نشیند.  بر اساس همین مبنای کلی، مدیریت حوزه‌ علمیه خواهران استان اصفهان در راستای اهداف علمی تربیتی خویش و با مد نظر قرار دادن توانمندی و ظرفیت‌های موجود  به ویژه خواهران فاضل حوزوی و در نهایت ایجاد بسترهای لازم جهت رشد و شکوفایی این ظرفیت‌ها، تصمیم به راه‌اندازی دو فصلنامه با عنوان «پژوهش‌های فقهی و سبک زندگی خانواده اسلامی» با هدف مذکور گرفته است. این فصلنامه ضمن مد نظر قرار دادن کلیه اسناد بالادستی حوزه علمیه و توجه به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد آن دارد که گام مؤثری در تحقق این اهداف با تکیه بر علم و دانش که جزء مطالبات جدی مقام معظم رهبری است، بردارد.