راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان جهت نگارش و ارسال مقاله

دو فصلنامه علمی «پژوهش‌های فقهی و سبک زندگی خانواده اسلامی»، تازه‌های پژوهشی صاحب‌نظران را منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد؛ بنابراین مقالات ارسالی باید دارای شرایط زیر باشد:

  الف- شرایط علمی

1. مقاله باید دارای اصالت و نوآوری (Original Research)، تحلیلی و نتیجه کاوش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2. در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده گردد.

توضیح: مقاله پس از دریافت، نخست در هیئت تحریریه بررسی و ارزیابی می‌شود و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتایج و امتیازات کسب‌شده در هیئت تحریریه مطرح می‌شود و در صورت کسب امتیازات کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

  ب- شرایط نگارش

1. مقاله باید از جهت نگارش، ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.

2. نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجه علمی، نشانی محل کار، شماره همراه و نشانی الکترونیکی (Email) به‌صورت کامل در سامانه ثبت شود (مشخص کردن نویسنده‌ی مسئول الزامی است).

3. چکیده فارسی حداکثر پانزده سطر (150 تا 200 کلمه) باشد.

4. کلیدواژه‌ها حداکثر شش کلمه باشد.

5. مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد.

6. بیان پیشینه و روش تحقیق از شرایط مقاله است. 

7. در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود.

8. مقاله باید دارای نتیجه‌گیری دقیق باشد.

9. چکیده انگلیسی از ضروریات مقاله است.

10. ثبت انگلیسی نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجه علمی، نشانی محل کار، شماره همراه و نشانی الکترونیکی (Email) در سامانه الزامی می‌باشد.

11. مقاله باید حداکثر 8000 کلمه و حداقل 6000 کلمه باشد.

12. مقاله باید تحت برنامه word 2013 با قلم BLotus و فونت 13 تنظیم شود.

13. تیترهای مقاله با قلم BLotus بولد و فونت 14 و زیر تیترها با فونت 12 بولد تنظیم شود. 

14. عنوان مقاله با قلم BTitr و با فونت 12 بولد تنظیم شود.

15. ارجاعات متن باید داخل پرانتز به ترتیب نام نویسنده، سال و صفحه نوشته شود؛ مثال: (نوری طبرسی، 1366، ج 14: 153) - (شریفی، 1391: 30).

16. آدرس آیات باید بدین گونه نوشته شود: (نحل: 97)

17. فونت آیات همچون فونت بقیه‌ی متن و با قلم BLotus فونت 13 باشد. دقت شود متن آیات حتماً باید اعراب‌گذاری داشته باشد.

18. فاصله‌ی بین خطوط باید 1 سانتیمتر باشد.

19. عباراتی همچون: (علیه‌السلام)، (صلوات‌الله‌علیه و آله) و ... باید داخل پرانتز و با همان قلم بی لوتوس 13 نوشته‌شده و از به کار بردن نمادها و سیمبل های سیستمی پرهیز شود.

20. اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، بلافاصله پس از فارسی آن، درون پرانتز، در متن مقاله نوشته شود.

21. مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تائید استاد راهنما را همراه داشته باشد.

22. مقاله نباید در هیچ مجله یا همایشی ارائه‌شده باشد.

23. منابع و مآخذ پایانی باید به ترتیب زیر تنظیم شود:

   الف: کتاب

 نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز) ، نام کتاب(بولد شده)، نام مترجم یا مصحح، محل نشر: نام ناشر. نوبت چاپ.

  ب: نشریه

 نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه و بولد شده) نام نشریه، شماره دوره.

  ج: مجموعه مقالات

 نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه و بولد شده) نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر.

  د: سایت‌های اینترنتی

  نام خانوادگی، نام، (آخرین تاریخ)، عنوان موضوع (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی به‌صورت ایتالیک.

  ه: لوح فشرده:

  نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر: نام ناشر.

یادآوری 1: مجله در پذیرفتن یا نپذیرفتن مقاله، همچنین ویراستاری آن آزاد است.

یادآوری 2: نویسندگان جهت چگونگی ویراستاری مقاله‌ی خود، می‌توانند یکی از مقالات نشریه را به‌عنوان نمونه،‌ مبنای کار خود قرار دهند.