اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عفت رمضانیان

فلسفه و کلام اسلامی مدیرمدرسه علمیه تخصصی فاطمه الزهرا سلام الله علیها

efat.ramazanianyahoo.com
09132283042

سردبیر

حجه الاسلام و المسلمین دکتر مسعود راعی

استاد تمام دانشگاه آزاد واحد اسلامی نجف آباد

masoudraeiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود راعی

استاد تمام دانشگاه آزاد ,واحد نجف آباد

masoudraeigmail.com

دکترسید محمد هادی مهدوی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

hadimahdaviphu.iaun.ac.ir

دکتر زهره سعادتمند

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

zo.ssadatmandyahoo.com
000000027276163x

دکتر سید محمد صادق طباطبایی

دانشیار دانشگاه اصفهان

tabatabaeiase.ui.ac.ir

دکتر فهیمه کلباسی

استادیار دانشگاه معارف قرآن و عترت

f.kalbasipnu.ac.ir

دکتر طوبی شاکری

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

shakerimodares.ac.ir

دکتر هرمز اسدی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز

asadi.koohbadgmail.com

دکتر لیلا رئیسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

raisi.leilagmail.com

دکتر مریم برقعی

استادیار دانشگاه جامعه الزهرا

m.borqheiyahoo.com